Ďakujeme, že ste sa rozhodli využiť službu poistení pre domácnosť.
V nasledujúcich dňoch Vás budeme telefonicky kontaktovať. x